Teollisuusjärjestelmät

Tuotantolinja

Esimerkin teollisuusjärjestelmät ovat prosessiteollisuuden käyttämiä automaatiojärjestelmiä ja niihin liittyviä palveluita myyjä yritys. Toimitukset tapahtuvat projekteina, joiden koko vaihtelee pienestä yksittäisestä laitteesta kokonaisiin tuotantolinjoihin. Ominaista tämän tyyppiselle toiminnalle on että projektit voivat olla hyvin pitkäkestoisia. Projekteihin liittyy myös useimmiten monia osapuolia. Molemmissa tapauksissa liiketoiminta halutaan jatkuvan ylläpitopalveluilla. Tavoitteet asiakkuudenhallinnalle asetettiin seuraavasti:

  • Myyntiprosessin tehostaminen ja virtaviivaistaminen sekä sisäisen tiedonkulun parantaminen.
  • Uusasiakashankinta sekä myyntimahdollisuuksien hallinta.
  • Projektien seuranta sekä raportointi.
  • After sales toiminto (ylläpitopalveluiden myynti).

Kokemuksia:

  • Tarkka tieto olemassa olevien ja potentiaalisten asiakkaiden tilanteesta.
  • Uusasiakashankinta ja myyntimahdollisuuksien ennustaminen on tehostunut huomattavasti.
  • Projektien hallinnointi ja raportointi on helpottunut.
  • Tarjousten teko ratkaisun avulla säästää aikaa ja vaivaa.
  • Asiakkaiden asiakashoitosuunnitelmat varmistavat hyvän after sales -toiminnan ja mahdollistavat tehokkaan palvelutoiminnan varsinaisen projektikaupan jälkeen.

Linkkejä